Projekti

Projekts "Savējo stāsti, ne svešo"

Tukuma muzejs īstenojis ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) 4. aktivitātē „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi”  projektu „Savējo stāsti, ne svešo”.

 

Vēstules nākamībai

Tukuma muzejs 2010.-2011. gadā realizējis ES programmas „Eiropa pilsoņiem”4. Aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” finansētu projektu „Vēstules nākamībai”.