Mantojuma Tilts

Trešdiena, 17.05.2017, 06:31

Tukuma muzejs (Latvija) sadarbībā ar Bērnu un jauniešu izglītības centru BARK (Somija), Tartu Tautas muzeju (Igaunija) un Gargždai rajona muzeju (Lietuva) divu gadu garumā realizē projektu „Mantojuma tilts” (Heritage bridge), KAStika uzsākts 2016.gada jūnijā un noslēgsies 2018.gada jūnijā Tukuma muzejā ar konferenci.

Projektu finansē Ziemeļu Ministru padomes programma NordPlus Horizontal, kas atbalsta izglītojošas iniciatīvas.

Projekta „Mantojuma tilts” mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunas muzejpedagoģiskā darba metodes muzejos, kā arī veicināt ciešāku skolu, muzeju un citu kultūras institūciju sadarbību Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Projekta ideja saistīta ar minēto valstu simtgades svinībām, jo laikā no 1917. gada decembra līdz 1918. gada novembrim – Somija, Igaunija, Lietuva un Latvija svinēs valsts 100. pastāvēšanas gadadienu. Tukuma muzejs projektā iesaistījies, lai dalītos ar uzkrāto pieredzi kultūrvēsturiskās vides izglītības metožu, tostarp „Ceļojums laikā” pielietošanā un iegūtu jaunas zināšanas tieši vispārizglītojošo skolu pedagogu apmācības organizēšanā. Tā kā Latvijas kultūras iestādes gatavojas piedāvāt skolām jaunu izglītojošu produktu „Latvijas skolas soma”, kaimiņvalstu muzeju un izglītības iestāžu pieredze ir ļoti noderīga.

Projekta vadošais partneris ir Austrumbotnijas reģiona Bērnu un jauniešu izglītības centrs BARK (Somija), kam ir liela pieredze ne tikai inovatīvu izglītības metožu izstrādē un aprobācijā, bet arī sadarbībā ar vispārizglītojošajām skolām, savukārt Tartu Tautas muzejs pazīstams ne tikai ar jauno ēku, bet arī ļoti aktīvu mūžizglītības darbu. Arī Gargždai rajona muzejs plaši pielieto muzejpedagoģiskās metodes, akcentējot tieši vēstures tēmas. Projekta ietvaros visās valstīs iecerēts sagatavot īpašu programmu „Ceļojums laikā. 1918”, kas no mūsdienu skatu punkta ļautu palūkoties uz nacionālās valsts dibināšanas laiku, iedzīvojoties vēsturisku personību tēlos.

Tukuma muzejs ir iecerējis ne tikai sagatavot programmu „Ceļojums laikā”, kas būs pieejams „Latvijas skolas somas” piedāvājumā, bet arī apkopot labās prakses piemērus un izstrādāt metodiku skolotāju apmācībai un skolēnu sagatavošanai vizītei muzejā.

Projekta ietvaros jau notikuši trīs semināri. Pirmais notika 2016.gada 28.-29.jūlijā Tartu, Igaunijas Tautas muzejā, kurā tika precizēti un plānoti veicamie uzdevumi. Tukuma muzejs prezentēja pieredzi muzejpedagoģijā. Otrais seminārs notika 2016. gada 13.-16. septembrī Kalmārā, kurā katra dalībvalsts atskaitījās par paveikto projektā un piedalījās „Ceļojums laikā”, ko organizēja Kalmāra Komūnas muzejs un starptautiska organizācija „Bridging Ages”. Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola piedalījās arī konferencē un prezentēja Ziemeļkurzemes lauku sētas „Bisnieki” restaurācijas un rekonstrukcijas projekta rezultātus.

Papildus izglītojošiem semināriem notiek arī partneru darbs programmas izstrādē un metodikas aprobēšanā, piemēram, Tukuma muzejs gatavo jaunu programmu Pastariņa muzejā. Jau pagājušā gada nogalē – 2016.gada 9.decembrī Pastariņa muzejā – viesojās lietuviešu partneri, kas piedalījās programmā „Ceļojums laikā” un iepazina situāciju Kurzemē 1918. gada decembrī.

Projekta partneru trešajā seminārā, kas notika 2017. gada 23.-25. janvārī Somijā, Vāsā, Tukuma muzejs dalījās pieredzē par scenārija sagatavošanas niansēm šai programmai „Bisnieku” sētā.”

Nākamā tikšanās paredzēta 2017. gada 15.-16. jūnijā, Gargždai, Lietuvā.