Apgūtas zināšanas par tautastērpu brunčiem Kurzemē

Piektdiena, 06.11.2015, 10:29

Uzmanību, atvērt jaunā logā. PDFDrukātNosūtīt draugam


Valsts Kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis Tukuma muzeja sagatavoto projektu „Tautastērpa brunči Kurzemē”. Projekta ietvaros notiks gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.


Projekta realizēšanas laiks: 2015. gada 1. decembris – 2016. gada 28. marts.


Projekta mērķis -popularizēt Tukuma novadā Tautas lietišķo mākslu un paplašināt zināšanas par tautastērpa saglabāšanu, seno prasmju apgūšanu un pielietošanu tautastērpa izgatavošanā un tērpa valkāšanas tradīcijām. Popularizēt Tukuma muzeja Audēju darbnīcu, un tajā apgūstamās zināšanas un iemaņas. Dot iespēju audējām un rokdarbniekiem apgūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par tautastērpa brunču pareizu noaušanu un sašūšanu. Papildināt Tukuma muzeja krājuma tekstiliju kolekciju ar Engures brunču atdarinājumu.


Projektā īstenotas šādas aktivitātes:

Noorganizēt teorētiskas un praktiskas nodarbības Tukuma pilsētas un novada audējiem, rokdarbniekiem, mājturības pedagogiem un citiem interesentiem par tautastērpa brunčiem un to darināšanas, valkāšanas tradīcijām Kurzemē. Projekta ietvaros paredzētas nodarbības divu dienu garumā.

Plānots, ka katrs nodarbību dalībnieks gūst zināšanas par Kurzemes tautastērpa brunčiem, to darināšanu un praktiski uzšuj no brunču auduma mazu paraugu, kas palīdzēs turpmāk pareizi darināt sev savu tautastērpa brunci.

Projekta ietvaros paredzēts noaust un precīzi izgatavot Engures tautastērpa brunču atdarinājumu Muzeja etnogrāfiskā krājuma papildināšanai.


Nodarbības vadīs vieslektores no Liepājas Tautastērpa centra - vadītāja Mona Lia Ģībiete un aušanas speciāliste Ilze Skuberte un Tukuma muzeja Audēju darbnīcas vadītāja Zane Neilande – Sieradzka.


Projekta kopējās izmaksas ir 847.94 EUR, no kurām Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums – 450,00 EUR.


Līgums (Nr. 2015-3-TRK037) ar Valsts Kultūrkapitāla fondu noslēgts 2015. gada 2. novembrī.Informācija sagatavota 02.11.2015.


Tukuma muzeja projektu vadītāja

Sintija Vārpiņa