Vēstules nākamībai

Piektdiena, 03.02.2012, 08:22

Tukuma muzejs 2010.-2011. gadā realizējis ES programmas „Eiropa pilsoņiem”4. Aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” finansētu projektu „Vēstules nākamībai”.

 

Projekta mērķis bija aktualizēt jautājumu par Baltijas vēstures sarežģītajiem jautājumiem un veicināt dialogu starp muzejiem un sabiedrību, kā arī rosināt konstruktīvu sadarbību starp atmiņas institūciju darbiniekiem.

 

Projekts „Vēstules nākamībai” ir mēģinājums skatīt lokālās vēstures norises nacionālā, Baltijas un Eiropas mērogā, radīt iespēju mūsdienu jauniešiem iedziļināties reālās dzīves norisēs Otrā pasaules kara un pēckara laikā, iepazīt konkrētu cilvēku likteņus un sadarboties represiju upuru piemiņas saglabāšanā, lai domātu par nākotni, nevis pagātni.