Projekti

Mantojuma Tilts

Projekts „Mantojuma tilts”


Tukuma muzejs (Latvija) sadarbībā ar Bērnu un jauniešu izglītības centru BARK (Somija), Tartu Tautas muzeju (Igaunija) un Gargždai rajona muzeju (Lietuva) divu gadu garumā realizē projektu „Mantojuma tilts” (Heritage bridge), kurš tika uzsākts 2016.gada jūnijā un noslēgsies 2018.gada jūnijā Tukuma muzejā ar konferenci. Projektu finansē Ziemeļu Ministru padomes programma NordPlus Horizontal, kas atbalsta izglītojošas iniciatīvas. Projekta „Mantojuma tilts” mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunas muzejpedagoģiskā darba metodes muzejos, kā arī veicināt ciešāku skolu, muzeju un citu kultūras institūciju sadarbību Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.


 

Restaurēs sēdmēbeļu komplektu Džūkstes Pasaku muzejam

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis Tukuma muzeja sagatavoto projektu Sēdmēbeļu komplekta restaurācija Lerha-Puškaiša viesistabas ekspozīcijai Džūkstes Pasaku muzejā”. Projekta mērķis ir saglabāt un padarīt plašākai sabiedrībai pieejamu bijušās Lancenieku skolas ēku, kur savulaik dzīvoja un strādāja pasaku krājējs Anss Lerhis – Puškaitis, atjaunojot telpu vēsturisko interjeru atbilstoši 20. gadsimta sākuma situācijai.

   

Apgūs zināšanas par tautastērpu brunčiem Kurzemē

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis Tukuma muzeja sagatavoto projektu „Tautastērpa brunči Kurzemē”. Projekta ietvaros notiks gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Projekta mērķis ir popularizēt Tukuma novadā Tautas lietišķo mākslu un paplašināt zināšanas par tautastērpa saglabāšanu, seno prasmju apgūšanu un pielietošanu tautastērpa izgatavošanā un tērpa valkāšanas tradīcijām.

   

Projekts "Savējo stāsti, ne svešo"

Tukuma muzejs īstenojis ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) 4. aktivitātē „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi”  projektu „Savējo stāsti, ne svešo”.

   

Vēstules nākamībai

Tukuma muzejs 2010.-2011. gadā realizējis ES programmas „Eiropa pilsoņiem”4. Aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” finansētu projektu „Vēstules nākamībai”.