Par muzeju

Par Tukuma muzeju

Tukuma muzejs dibināts 1935. gada 30. decembrī kā pilsētas mākslas muzejs. 1958. gada nogalē pārveidots par Tukuma mākslas un novadpētniecības muzeju, bet 1991. gadā pārdēvēts par Tukuma muzeju.


Tukuma muzejs ir reģionālas nozīmes muzejs, kas vieno septiņus muzejus - mākslas, vēstures, kultūrvēstures, etnogrāfijas un folkloras profila muzejus, kas atspoguļo Ziemeļaustrumkurzemes kultūrvides īpatnības un izceļ šī reģiona materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtības.


Tukuma muzeja sastāvā ietilpst Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils, Mākslas galerija "Durvis", Tukuma Pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis", Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs un kopš 2010. gada 1. janvāra - arī Džūkstes Pasaku muzejs. Tukuma muzeju finansē Tukuma novada pašvaldība.


Tukuma muzeja darbības mērķis ir veidot kulturālu mūsdienu sabiedrību un veicināt izpratni par kultūras mantojuma nozīmību tās attīstībā nākotnē. Tukuma muzeja misija ir Tukuma novada kultūrvides vērtību izpēte, saglabāšana un popularizācija sabiedrības atpūtas, izglītības un attīstības labā.


Muzejs regulāri rīko mākslas, vēstures, etnogrāfijas izstādes. Organizē mākslas un kultūras pasākumus, piedāvā ekskursijas, piedalās projektos, gatavo muzeja izdevumus. Paralēli tam muzejs veic intensīvu izglītojošu darbu. Apmeklētājiem tiek piedāvātas speciālas izglītības programmas, kursi un lekcijas.


Tukuma muzejs darbojas Latvijas Muzeju biedrībā, ICOM Latvijas Nacionālajā komitejā, Starptautiskajā organizācijā "Bridging Ages", Latvijas piļu un muižu asociācijā.


Tukuma_muzeja_nolikums.pdf

Tukuma_muzeja_cenradis.pdf