Rekvizīti

Rekvizīti

Tukuma muzejs
Harmonijas ielā 7, Tukumā, LV-3100, Latvija
Tālr.: 63182390

Reģ. Nr. 90000052232

Banka: Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV06 HABA 0551 0275 8729 1